Specialiseret hjælp til skatteretlige spørgsmål

Skatter og afgifter er, som de fleste ved, forpligtede betalinger fra private til det offentlige. Både privatpersoner og virksomheder betaler skat, hvilken kommer i et væld af forskellige afskygninger. Der findes en massiv lovgivning på området, der kan rejse en del tvivlsspørgsmål, og som mange finder noget uoverskuelig. Her kan du med fordel søge juridisk vejledning til din problemstilling og på denne måde komme tvivlen til livs.

 

Primære skatte- og afgiftsformer i Danmark

Skatteindtægter er det primære finansieringsgrundlag ift. offentlige udgifter, og hvad enten du er privatperson eller virksomhedsejer, betaler du mange forskellige former for skatter og afgifter, som bosiddende og/eller erhvervsdrivende skatteyder i Danmark. Indkomstskatten er den helt dominerende skatteform i Danmark, hvilken forstås som hhv. arbejdsindkomst, kapitalindkomst samt indkomstoverførsler. Denne gruppe kan inddeles i tre undergrupper, hvor beskatning af personlig indkomst, selskabsskat og pensionsafkastskat er at finde. Arbejdsmarkedsbidrag er en anden skatteform, der også udgør en pæn del af det samlede skattegrundlag. Ejendomsskatter, køretøjer og arveafgifter er endnu tre væsentlige beskatningsområder. Ift. afgifter på varer og tjenester, er moms den primære afgift, men der findes også en række punktafgifter, som pålægges udvalgte varer, fordi staten ønsker at kontrollere forbruget af disse (alkohol eksempelvis). Andre punktafgifter tæller bl.a. miljø, sukker, lotteri/spil m.fl.

 

Hvorfor professionel hjælp?

Som det ovenstående afsnit måske indikerer, så er skatter og afgifter et relativt kompliceret områdefelt, som for nogle kan være vanskeligt at navigere i. Det er imidlertid uhyre vigtigt, at sagerne håndteres korrekt, da det potentielt kan dreje sig om store beløber. Har du evt. fået en henvendelse fra SKAT omkring en skatte- eller afgiftssag, som ikke stemmer overens med din egen opfattelse af pågældende sag, er det en ganske god idé at søge juridisk hjælp og sparring. Advokatfirmaet kan således bistå dig i dialogen med SKAT, give dig svar på skatteretlige spørgsmål og føre klagesager, hvis det skulle blive nødvendigt. Indimellem kan den eksisterende retspraksis komme til kort i forbindelse med en sag, og her er det hensigtsmæssigt, at anmode SKAT om bindende svar. Det kan advokatfirmaet hjælpe dig med. Firmaet kan generelt hjælpe og rådgive omkring en masse skatte- eller afgiftsmæssige spørgsmål og sager. Har du brug for assistance eller en uforpligtende vurdering af en skatteretlig problemstilling, kan du henvende dig til advokatfirmaet TVC, der har skatter og afgifter, som et af deres specialeområder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *