Et pillefyr giver økonomiske og miljømæssige fordele

Der er en hel del forskellige fordele forbundet ved at få sig et pillefyr som boligens primære opvarmningskilde, da det er godt for miljøet såvel som for pengepungen. En af de hovedsagelige årsager hertil, at pillefyret er godt for miljøet er, at det stort set forbrænder træpillerne fuldstændigt, hvilket vil sige, at der er et meget småt spild af energi. På den måde mindskes forureningen også, mens man skal benytte færre udgifter på træpiller. Det er også muligt at spare penge på pillefyret, da man kan indstille pillefyret således, at det starter og slukker automatisk på de ønskede tidspunkter, således man eksempelvis kan indstille den til at være slukket, når man ikke er hjemme. Indstilles fyret korrekt, vil man opleve, at boligen så er opvarmet, når man kommer hjem, uden at pillefyret har benyttet ressourcer hele dagen.

Husets varmebehov og eventuelt andre varmekilder skal overvejes

Inden man vælger sig frem til model af pillefyret, kan det være en fordel at overveje husets varmebehov i henhold til fyrets effekt. Får man et fyr med al for stor effekt, vil man have betalt for en hel del, der slet ikke ibrugtages, mens man også kan komme i problemer med et pillefyr med en effekt, der er for lille i henhold til behovet. Derfor kan det være en fordel at undersøge varmebehovet på de koldeste vinterdage og derefter vælge en effekt svarende til lidt mere end dette, således man altid er sikret god opvarmning af boligen. Som hovedregel siges det, at et pillefyr med en effekt på 12 kWh er passende til en bygning på omtrent 175-250 kvadratmeter. Dette passer meget godt til en ganske almindelig bolig, hvilket man kan gå ud fra i valget. Man skal også overveje, om pillefyret skal fungere som suppleringskilde til andre varmekilder i boligen, da man i et sådant tilfælde kan nøjes med en mindre effekt.

Få råd til investeringen via et lån – besparelser betaler en stor del af lånet

En investering i et nyt pillefyr er en investering i fremtiden, da man både opnår besparelser på bankbogen, mens man ligeledes forurener mindre sammenlignet med olie- og gasfyr. Derfor kan det godt betale sig at tage sig et lån til erhvervelsen af nyt pillefyr, da man herved hurtigt kan komme til at se besparelserne på bankkontoen. På den måde bliver det også muligt at få tilbagebetalt lånet inden for en overskuelige tidsperiode, hvorfor det i dette tilfælde kan svare sig at optage et lån til en bæredygtig investering. Dette kan du læse mere om her, hvor det også er muligt at regne sig frem til overslag på renter, lånets størrelse og lignende.